3 To 11/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Ján Husár a spol., pre § 14 ods. 1 Tr. zák. k § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák.
ZRUŠENÉ