3 To 11/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Jaromír Urban pre § 13/1, § 144/1,2a,e Tr. zák. a iné.