3 To 11/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. M. pre § 336/1 Tr. zák.