3 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D. R. pre § 248/1,5 Tr. zák.