3 To 11/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.10.2011 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ. L. a spol. pre § 9/2, § 148/1,3a, 5 Tr. zák. a iné