3 To 10/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
V. G. a spol., pre § 160/1,3 Tr. zák. a iné