3 To 10/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Č. pre § 219/1 Tr. zák.