3 Tdo 81/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.04.2015 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. P. pre § 12, § 146, § 148/1 Tr. zák. Rakúskej republiky a iné.