3 Tdo 80/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.07.2016 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Lucia Tutková, § 14 ods. 1, § 223 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.