3 Tdo 78/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.02.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Alen Žilič a Sebastjan Makica pre 172/1b,d,2c,4c, § 294/1,2 Tr. zák.