3 Tdo 75/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.10.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Pavol Tomaga, § 189 ods. 1 Tr. zák. a iné