3 Tdo 73/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.03.2016 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Peter Dubeň a spol. pre § 20, § 239/1a, 5a Tr. zák.