3 Tdo 7/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.09.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P. K. a spol. pre § 20, § 14/1, § 221/1,2 Tr. zák.