3 Tdo 7/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.10.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. L. D., § 242 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné