3 Tdo 65/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2012 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.Š.,§ 247 ods. 1, ods. 2 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. a iné