3 Tdo 64/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.09.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š. P. pre § 208/1a, 2d Tr. zák. a iné