3 Tdo 63/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.03.2017 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miloš Kováč, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné