3 Tdo 63/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.11.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. H. pre § 172/1d,2a Tr. zák.
ZRUŠENÉ