3 Tdo 61/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.06.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. D. L. a spol. pre § 9/2, § 256/1a,4 Tr. zák.