3 Tdo 59/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.03.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. B., pre § 20, § 172/1c,d,2c Tr. zák. a iné.