3 Tdo 57/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.12.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. H. pre § 149/1,2a Tr. zák.