3 Tdo 55/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.01.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Peter Nosko, § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.