3 Tdo 55/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. C. pre § 201/1,2 písm. a/ Tr. zák. a iné