3 Tdo 49/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.01.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Dominika Plačková, § 138 písm. a/, § 323 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné