3 Tdo 46/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L. V. a spol. pre § 20, § 190/1,3a Tr. zák.
ZRUŠENÉ