3 Tdo 4/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.04.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miroslav Bendík, pre § § 222 ods. 1, ods. 4 Tr. zák.
ZRUŠENÉ