3 Tdo 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.09.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. W. L. pre § 248/1,4c Tr. zák.