3 Tdo 39/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 05.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D. Ch. a spol., § 20, § 188 ods. 1 Tr. zák. a iné