3 Tdo 37/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.K., § 20 k § 212 ods. 2 písm. a/,§ 194 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. c/Tr. zák.