3 Tdo 31/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Viliam Mišenka, § 219 ods. 1, § 9 ods. 2 Tr. zák.