3 Tdo 29/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.06.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. Z. podmienečné prepustenie z VTOS