3 Tdo 26/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 05.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. K., § 189 ods. 1 Tr. zák.