3 Tdo 25/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.04.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ. B. pre § 248/1,5 Tr. zák. a iné.
ZRUŠENÉ