3 Tdo 24/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.10.2012 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. T. L. pre § 157/1,2a Tr. zák.