3 Tdo 23/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.10.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Š. a spol. pre § 10, § 145/1,2c,e Tr. zák. a iné.