3 Tdo 1/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.06.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. H. pre § 250/1,5 Tr. zák.