3 Sžz/4/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 08.11.2011 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
VARINSKÝ, s.r.o. Trnava
c/a
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky