3 Sžo/39/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD., JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing. Marek Gallík
c/a
Generálny štáb ozbrojených síl SR Bratislava