3. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur
v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 7. 2016 – 30. 9. 2016 (3. štvrťrok 2016)
 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ s DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Medaile, protokolárne dary 5 358,00 Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica
2. Dodávka a pokládka kobercov 6 144,00 JUTEX-contact, s.r.o., Bratislava