3. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 7. 2013 – 30. 9. 2013 (3. štvrťrok 2013)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Ubytovanie zahr. delegácie 1483,- Falkensteiner Hotel Bratislava
2. Kopírovacie zariadenie 9007,70 Synetics s.r.o. N.Mesto n/Váhom
3. Kopírovacie prístroje (2ks) 9879,02 Synetics s.r.o. N.Mesto n/Váhom
4. Batérie pre UPS, pevné disky 1493,80 JKC s.r.o. Trenčín