3. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 7. 2012 – 30. 9. 2012 (3. štvrťrok 2012) 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Právnická literatúra 1 256,82 Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj-Čápor
2. Kopírovací papier 867,- LAMITEC, s r. o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
3. Kancelárske potreby 1 135,68 Custom Care, s.r.o., Pifflova 4, 851 01 Bratislava
4. Stavebný materiál 2 469,45 Vera Interier, s.r.o., Hodonínska 1, 841 03 Bratislava-Lamač
5. Dodávka a montáž klimatizácie 921,- Com-klíma, s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
6. Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií 1 060,54 Miroslav Antálek MIRANTTES, Vyšehradská 5, 851 06 Bratislava
7. Klimatizácie 8 289,- Com-klíma, s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
8. Stavený materiál 2 136,41 Vera Interier, s.r.o., Hodonínska 1, 841 03 Bratislava-Lamač
9. Výstražné zvukové a svetelné zariadenie 1 968,2 Autoteam Slovakia, s.r.o., Budatínska 3053/19, 851 05 Bratislava
10. Kopírovací papier 867,- LAMITEC, s r. o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
11. Letenky 864,33 Business Travel Unlimited,  Zelinárska 8, 821 08 Bratislava