3. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 7. 2011 – 30. 9. 2011 (3. štvrťrok 2011)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Tonery do tlačiarní 1 647,- PROLINK spol. s r. o., 9. Mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín
2. Oprava os. automobilu 1 345,78 T.O.B. spol. s r. o., Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná
3. Kancelárske potreby 1 904,87 Lamitec spol. s r. o., Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava 3