3 Obo/57/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubimíra Kúdelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ing. Peter Ďuračka, Bratislava
c/a
1/ SIBA, s. r. o., Bratislava
2/ Ing. Juraj Havaš, Bratislava
3/ JUDr. Pavel Poljovka, Bratislava