3 Obo 89/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2011 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová a JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Štefan Rácz, Dunajská Streda
c/a
Helena Vörösová (predtým Füsiová), Horná Potôň