3 Obo 74/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
Milan Gallovič, Košice - Staré Mesto
c/a
1. RM - S Market, o.c.p., a.s., Bratislava a spol.