3 Obo 64/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Július Goga, Nitra
c/a
AGROVINOL, spol. s r. o., Vinodol