3 Obo 60/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.08.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Kúdelová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
c/a
JUDr. Július Goga, Nitra, SKPÚ PD Pohranice