3 Obo 23/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.08.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Pepelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
Pavel Chytil - LAVAP, Červenka, ČR
c/a
1.METRODAT, s.r.o., Bratislava a spol.