3 Obo 185/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.12.2011 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Dimelius, s. r. o., Praha, ČR
c/a
Ing. Ján Mišút, Topoľčany
ODROČENÉ