3 Obo 14/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2014 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemeníková
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Nic.Breuers Handel - en Export Maatschappij B.V., Venlo, Holandsko
c/a
PaeDr. Alexej Kucirko a spol.